Gisterenavond besloot de gemeenteraad over de begroting. Een van de belangrijkste momenten van het jaar voor de Hilversumse politiek: de begroting gaat immers over essentiële beslissingen. Maar kijkend naar die essentiële beslissingen, vraagt BIJ1 zich af of dit college en de raad hun prioriteiten wel op orde hebben. In plaats van investeren in grote projecten, is het tijd om de wooncrisis uit te roepen en actie te ondernemen.

Het CDA zei het al met ferme woorden in de raad: dit college verkoopt nog haar tafelzilver voor de verkeerde projecten. En ‘het geld gaat naar stenen, niet naar mensen’, zei de SP. De PvdA constateerde dat de wethouders de problemen wel zien, maar niks doen. De oppositie is eensgezind: het college bestaat uit ‘stenensjouwers’ die versoberen op voorzieningen en maatschappelijke organisaties een bezuinigingsmaatregel opleggen. BIJ1 ziet dat de begroting symbool staat voor de YOLO-cultuur van dit college. Het moet allemaal leuker, groter, mooier. Maar voor de taken die gedaan moeten worden is geen geld.

De yolo-cultuur van de megalomane prestigeprojecten

Zo worden er bakken met geld geïnvesteerd in allerlei megalomane prestigeprojecten. Neem het ‘Mediacultuurplein’ of het ridicule, geldverslindende ‘citymarketing’-project. Projecten waar de Hilversummers allemaal niet beter van worden. Ook kan er niet genoeg geld zijn voor de Spoorzone, het potje voor de ‘stedelijke ontwikkeling’, het Mediapark, en ga zo maar door. Het lijkt wel of er geen eind komt aan de fun. You only live once is het motto. Ondertussen is er - zo geeft de oppositie aan - geen geld meer voor scholing van laaggeletterden, maakt het college geen haast met de energietransitie en wordt er niks gedaan tegen de toenemende leegstand. Exemplarisch voor de neoliberale oogkleppen van het HvH-D66-VVD-GL-college.

Housing first

Een van de belangrijkste zaken die dit college weigert aan te pakken is wel de schrikbarend toenemende dakloosheid en het, daaraan ten grondslag liggende, schreeuwende tekort aan betaalbare woningen. BIJ1 stelde enkele weken terug per brief vragen aan het college over de toenemende dakloosheid. Naar aanleiding van de antwoorden daarop schreven we dat er nú actie ondernomen moet worden om iedereen het recht op wonen te kunnen garanderen. We deden hiervoor vier voorstellen.

🏠 1. Stop de uitverkoop van sociale huur en realiseer meer betaalbare woningen

Er moet een einde komen aan de liberalisering en verkoop van betaalbare huur en bij nieuwbouwprojecten moeten we minstens 60% sociaal gaan bouwen. Hiervan moet veel in de meest betaalbare sectoren worden gebouwd.

🏠 2. Stop uithuiszettingen

Het aantal uithuiszettingen in Hilversum moet naar nul. Uithuiszettingen zijn ontwrichtend voor mensen en hun gezinnen en doet een inbreuk op het recht op wonen. Er loopt nu een pilot om de uithuiszettingen terug te dringen: deel de resultaten en neem nu aanvullende maatregelen als die nodig zijn.

🏠 3. Maak hulpverlening laagdrempelig en doorlopend

De meest kwetsbare groepen, zoals jongeren en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, hebben baat bij laagdrempelige en doorlopende hulpverlening. Pak de harde knip tussen 18- en 18+ zorg aan, en omarm het initiatiefvoorstel ‘Laat jongeren niet zwerven’ om dakloosheid onder jongeren terug te dringen.

🏠 4. Kies voor ‘Housing first’ - zet zelfbeschikking en stabiliteit voorop

Bij het beleid tegen dakloosheid moet ‘Housing first’ het uitgangspunt worden. Dat betekent dat huisvesting het allerbelangrijkst is in de aanpak van dakloosheid en de veelal multi-problematiek die daarmee samenhangt. Zelfbeschikking en stabiliteit moeten voorop staan voor een zo duurzaam mogelijke aanpak.

Van Jan Kastje naar de muur; roep de wooncrisis uit!

BIJ1 zegt: het is tijd om de wooncrisis uit te roepen. Wanneer mensen op het station in de kou moeten slapen, kunnen we echt niet meer wegkijken. Maar het college is ondertussen allerminst bereid om extra actie te ondernemen. Woon-wethouder Jan Kastje stelde zelfs in de begrotingscommissie dat het in Hilversum heus prima gaat met de woningbouw omdat we ‘alle targets halen’. Het is haast ongelofelijk hoe erg de wethouder vervreemd is van de realiteit. Targets voor woningbouw staan niet gelijk aan de oplossing voor dakloosheid en het tekort aan betaalbare woningen. Daklozen en woningzoekenden worden nu, door gebrek aan daadkracht, van Jan Kastje naar de muur gestuurd.

De begroting is al goedgekeurd, maar dat betekent niet dat de Hilversumse politiek zich heeft ontdaan van de verantwoordelijkheid om voor iedereen het recht op wonen te garanderen. BIJ1 is klaar met deze neoliberale struisvogelpolitiek. Daarom zeggen wij tegen de Hilversumse politiek: roep nu de wooncrisis uit! Onderneem nu actie!

BIJ1-kleurenbalk